прави достъпна видеоконферентната връзка за малките и средни предприятия, университетите, държавни учреждения и седалища на други организации, за които традиционните видеоконферентни връзки са финансово недостъпни.
Системата на AVer “All-in-One” означава, че получавате всичко необходимо, за да осъществите видеоконферентна връзка на забележително достъпна цена – по ниска от тази, която бихте платили за еднопосочен билет бизнес класа от Лондон до Шанхай.
                                             лесно, лесно, лесно
AVer  предлага не само най-ценово ефективното видеоконферентно решение на пазара, но и същевременно най-лесното за инсталиране и ползване. Традиционните  видеоконферентни системи изискват много време и познания, за да бъдат инсталирани или пък доста пари, които ще отделите за специалисти, за да го направят вместо вас. Със системата Aver успешно бихте се справили и сами.

Към сайта на производителя