Polycom е лидер на пазара на информационни и комуникационни технологии в света.  В основата на просперитета на компанията са стремежът за развитие, новаторство и активност на пазара. Фирмата предлага иновативни продукти като  усъвършенства непрекъснато продуктовата си линия. 

Видео решенията на Polycom са всепризнати, защото дават възможност на хората да се срещнат лице в лице, независимо в коя точка на света се намират, като диалозите са ефективни и продуктивни.

Съвместно с  повече от 7000 партньори по света фирмата предлага най-цялостни решения за обединени комуникации, които предоставят най-добрия опит на най-добра цена, което е съчетано с изключително ниво на обслужване.

Към сайта на производителя