LifeSize Connections - новата облачна услуга от LifeSize

Американската компания LifeSize затвърждава водещата си позиция в бранша на видеоконферентните системи. Фирмата излиза с едни гърди пред конкуренцията с новият си продукт LifeSize Connections.

LifeSize Connections

Какво е LifeSize Connections?

Това е първото облачно базирано инфраструктурно решение на пазара, което успешно съчетава простота на използване със сила и гъвкавост. Само за няколко минути можете лесно и безпроблемно да установите видео общуване, достъпно в цялата Ви организация и извън нея. Никой няма да пропуска важните срещи, дискусии и оперативки. На тях ще можете да поканите и външни хора, чието мнение би Ви било полезно.

Data-sharing, instant message, and voice LifeSize Connections позволява комуникация между практически неограничен брой (в зависимост от закупения пакет) крайни точки. Те могат да бъдат традиционни видеоконферентни хардуерни устройства - обикновени компютри (PC/MAC), актуални модели видеоконферентни системи (LifeSize), а в най-скоро време и от други производители ( iPhone и Android).

Free guest invitations LifeSize Connections дава възможността на софтуерния клиент с линк да покани безплатно 1 или 2-ма гост-участници за видеоконферентен разговор в реално време.

LifeSize Connections предлага мултипойнт (MCU) възможности. До 9 крайни точки могат да осъществяват едновременен конферентен разговор като максимум двама от тях могат да бъдат Вашите поканени гости! Резултатът - естествена и реалистична комуникация.

LifeSize Connections е с опростена автоматично-конфигурирана инсталация и администриране, базирано на онлайн платформа. Чрез него можете да контролирате акаунтите на участниците, да имате пълен достъп до настройките на мрежовия трафик и информацията за проведените разговори.

NAT/Firewall traversal Пренесената в „облаците“ видеоконферентна услуга (VaaS) не само спестява ресурси за поддръжка, но и гарантира защита на предаваната информация, както и безпроблемно преминаване през защитни стени.

Подходяща
за всички фирми и организации, които:

  • За пръв път ще инсталират видеоконферентни системи с повече от 3 до 4 крайни точки.
  • Имат нужда от по-голям брой видео устройства както в заседателни зали така и на компютри.
  • Искат да включат своите партньори, клиенти, контрагенти, консултанти, външни сътрудници в обсъждания, включващи видео, обмен на съдържание и чат.
  • Нямат възможност за големи първоначални инвестиции.
  • Искат да избегнат сложните процеси на внедряване, поддръжка и управление.
Колко струва и как се купува?

Pay-as-you-go pricing В помощ на клиентите, компанията предлага безплатен 30 дневен тестови период, както и гъвкава система на заплащане. В зависимост от броя на хардуерните и софтуерни крайни точки, се избира план за плащане. Важно е да отбележим, че той е гъвкав и може да се променя от администраторския панел според Вашите нужди. Може да ползвате повече акаунти в по-кратък срок или обратното. Тази опция е в сила, многократно в рамките на периода.

Към сайта на производителя...