Видеоконференцията - най-добрия вариант за общуване от разстояние

Това, което може би не знаете за видеоконферентните връзки е: Специалистите са установеновили след редица тестове - този вид общуване води до далеч по-малко умора при срещи или обсъждания. Това без съмнение влияе благотворно на психическото състояние на събеседниците. Доказано е многократно, че общувайки чрез видеоконферентна връзка събеседниците се чувстват доста по-комфортно, отколкото ако са в едно помещение.

Образование
Организацията на видеоконферентната връзка идеално подхожда за дистанционни обучения. Можете да провеждате тренинги и семинари. Видеоконференцията дава възможност да изнасяте лекции или да предавате информация, когато нямате възможност лично да присъствате или да изнесете лекция, без да пътувате цял ден. В тези случаи видеоконференцята е най-доброто, а доста често и единствено решение.
Медицина
Благодарeние на най-новите технологии тежко болни пациенти могат да получават консултация от най-добрите специалисти от друго населено място. Широко се ползва приемане и пренос на видео изображение на: ендоскопски обекти през съответните ендоскопски камери; дентални камери; камери от оперативното поле; изображения от специализирани апарати, а също и изображения на оперативни екипи.

Преимущество на видеоконферентната връзка е, че общувайки чрез нея с бизнес партньорите си, доказвате по ненатрапчив начин престижността на фирмата си и сериозността на намеренията си по отношение на започната съвместна дейност.

Основни предимства на видеовръзките: Общувайки чрез образ и звук, вие имате възможност да следите реакциите, жестовете и мимиките на останалите участници в дискусията.Нееднократно е доказано, че информацията, представена чрез образ се усвоява много по-ефективно. Освен това  получавате не само зрителна информация от събеседниците си, но и поглед върху презентации, чертежи, графики и диаграми, което е значително по-удобно, отколкото да стоят няколко души зад един компютър.

 

Освен всичко, което знаем, като: редуциране на средства, икономия на полезна енергия, съвместна работа от различни произволни точки в реално време, видеоконферентните връзки дават възможност за по-ефективно използване на аутсорсинга и отдалечените сътрудници, или тези, които работят от вкъщи.
Видеовръзката значително увеличава чувството за отговорност на извънщатните сътрудници, живеещи в други градове, а инструментите на видеоконферентната връзка позволяват доста по-точно да се обясняват задачите и да се съгласуват резултатите.

Решения по отрасли
Образование
Медицина
Правителствени и обществени организации
Производство
Енергетика
Отбрана
Полиция
Съдебна система
Финансови институции
Корпоративен бизнес
Малък и среден бизнес
Свободни професии