Образованието отблизо
Видеоконферентните системи дават възможност за комуникация в реално време, както и за запис на обучителни програми, които са предназначени за студенти, практикуващи изследователи и администратори. Чрез осигуряването на висококачествена връзка „на живо”, тези системи помагат на преподавателите да разширят достъпа до обучението, до експерти в различни области, както и да подобрят сътрудничеството при разработката на проекти.

Представете си възможностите за преподаване и изследователска работа, докато преподаватели и студенти са на различни доста отдалечени едно от друго места, както и контакти с различни експерти, без да е необходимо никой от тях да напуска университета си - видеоконферентните системи са за това. Високото качество на връзката прави обучението достъпно и осигурява „присъствие” в класната стая дори когато слушателите са извън университета.

Можете да поканите гостуващи лектори в класната си стая! Да провеждате дискусии с научни авторитети от цял свят! Видеоконферентните системи са лесно приспособими към всички размери класни стаи и зали за лекции. Сега преподаването и следването в най-отдалечени места -там, където то по традиция е било проблем вече не е.
Ако разполагат с  изграден център за видеоконференции преподавателите могат да записват и излъчват лекциите си „на живо”, а студентите могат да ги гледат толкова често, колкото имат нужда. Видеоконферентните решения са съвместими с повечето от стандартните системи за видео комуникации, като се осигурява достъп до видео участниците по целия свят.

 Може да разгледате далечен музей, да бъдете куратор на редки артефакти, да видите в близък план безценни предмети, да посетите места, които иначе не бихте могли да видите.

 
Благодарение на видеоконферентната връзка с високо качество на звука стават възможни съвместните изяви на артисти по целия свят- провеждане на майсторски клас от разстояние, репетиция на изпълнението на ансамбъл.

Съвместната работа с експерти по дистанционно обучение и партньори помага при разработките на видеоконферентните системи, така че те да осигуряват максимална съвместимост с условията, за които са предназначени – класни стаи, аудитории, музеи и галерии, така че да не съществуват бариери пред възможноститет за обучение и получаване на образование.