Медицината вече до всяка точка на света

Съвременните видеоконферентни системи широко се използват за провеждане на двустранни или многостранни разговори, обсъждания и дискусии с отлично качество на звука. Видео сигнала може да се пренася в аналогов или цифров вид на дълги разстояния и да се групира по подходящ начин на различните дисплеи, например “life-видео” лапароскопско изображение + оперативно поле + рентгенография + лице на водещ лекар.
За показване на изображенията могат да се използват различни дисплеи от 15 до 100 инча – плазми или LCD, а от 100 до 300 инча - проекционни екрани.
Напоследък се развиват и 3D технологии за приемане, пренасяне и показване на стерео 3D видео изображение към един или няколко малки или големи екрани с очила и без очила.
Тези технологии все по-често присъстват в операционната. Те могат да бъдат ползвани с всички видове диагностични уреди, генериращи изображение - например, за показване на инструментални микроскопски, ендоскопски и др. изображения на повече хора - практиканти, колеги и др. Възможни са консултациите с експерт в определена област или консилиум. Пациенти и лекари могат да разчитат на съдействие от водещи специалисти, дори ако те се намират на голяма дистанция. Телеобучението в областта на медицината също е ценно приложение. Само по този начин студенти и професионалисти, могат да се запознаят с редки и уникални случаи, с нови техники за лечение, с опита на най-изявените експерти. Разбира се, видеоконферентните системи се използват активно и от общи клиники, бърза помощ, медицински пунктове в отдалечени места, центрове за управление на бедствени и аварийни ситуации, фармацевтични изследователски центрове и др.  

Видеоконферентните и общо аудио и видео технологиите в медицината са ценни, защото могат:
  • от тях да се възползват много хора на близки и отдалечени места;
  •     
  •  бързо да бъдат взети важни решения;
  •    
  • да спестят средства за път и неудобството от местене на лекари и пациенти;
  •    
  • да ускорят и направят по-ефективен процеса на обучение чрез бърз пренос на знания и нови практики;
  •    
  • да спасят човешки живот!